ترکی استانبولی


ریشه ی زبان ترکی مربوط ترکستان چین در آسیای مرکزی است. زبان ترکی، زبان اصلی امپراطوری عثمانی (ترکیه امروزی) بود که با کشور گشایی به دیگر نقاط آسیا و بخش هایی از اروپا نیز راه یافت. امروزه بالغ بر 88 میلیون نفر در سراسر جهان به این زبان سخن می گویند که شامل ترکیه، قبرس و قسمت های شرقی اروپا را شامل می شود. سالانه جمعیت قابل توجهی از ترکیه به غرب اروپا به ویژه آلمان مهاجرت می کنند که موجب گسترش این زبان می شود. زبان ترکی برای ایرانیان زبان آشنایی است و جمعیت کثیری به زبان ترکی آذربایجانی مسلط هستند که این موضوع به یادگیری زبان ترکی استانبولی کمک شایانی می کند.

چرا باید زبان ترکی استانبولی را فرا گرفت؟

  • تحصیل در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ترکیه
  • مهاجرت به کشور ترکیه به عنوان دروازه ی ورود به اروپای غربی و آمریکای شمالی
  • وجود فرصت های بیشمارکاری و تجاری در ترکیه به عنوان کشوری با اقتصاد رو به رشد

منابع یادگیری زبان ترکی استانبولی کدام اند؟

برای انتخاب منابع یادگیری زبان ترکی استانبولی باید به چند نکته توجه داشت:

  • در صورتی که قصد یادگیری به صورت پایه ای و اصولی را دارید باید از متد های آموزشی مورد تایید سفارت ترکیه مثل Yeni Hitit، Yedi Iklim یا Istanbul استفاده کنید که در آموزشگاه های سراسر کشور تدریس می شود.
  • در غیر این صورت اگر می خواهید به صورت خودآموز و رفع نیاز های ابتدایی در ارتباط با افراد استفاده کنید می توانید از کتاب های تالیفی که به زبان فارسی نوشته شده اند مثل خودآموز مکالمه زبان ترکی استانبولی در 90 روز نصرت یا ترکی استانبولی در 30 روز استفاده کنید.  

از این نکته هم نباید غافل شد که مطالعه داستان های زبان ترکی استانبولی می تواند به فرآیند یادگیری شما کمک شایانی بکند.